Як бути ФОПам під час карантину?

Здавалося б, що у такий скрутний час всі повинні підтримувати одне одного. Але «здавалося», бо «ніхто нічого нікому не винен». Сьогодні поговоримо про те, як бути ФОПам, які не мають змоги працювати й користуватися орендованими приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах, а орендодавці – просять платити «як завжди».

Ми вже говорили про те, що потенційно існує два можливих варіанти закріплення коронавірусу як форс-мажорної обставини.
1. Передбачити застереження про COVID-19 в договорі.
2. Довести, що невиконання умов договору сталось саме через вплив коронавірусу.

Українські ФОПи наразі найчастіше мають справу з другим варіантом, оскільки форс-мажорні обставини не мають «преюдиціальний» (заздалегідь встановлений) характер. При їх виникненні, сторона яка посилається на дію форс-мажорних обставин повинна це довести та засвідчити відповідним компетентним органом. Тому, перший урок на майбутнє – не нехтуйте у договорах пунктом «форс-мажор».

Нагадаємо, що на законодавчому рівні карантин віднесено до форс-мажорних обставин!

В України наявність форс-мажорних обставин засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами відповідно до статей 14, 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України» шляхом видачі сертифіката.

На законодавчому рівні відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати.

Найбільш простий шлях – внесення змін до договору мирним шляхом. Рекомендується застосувати процедуру урегулювання відносин сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною Палатою та отримання відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань на території України.

Варто наголосити, що Торгово-промислова палата України може розглядати заяви засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах.

Тому, якщо ваш орендодавець «і чути нічого не хоче» про якийсь-там коронавірус та форс-мажор – звертайтеся до Торгово-промислової палати України для отримання сертифікату, оскільки відповідно до Цивільного та Господарського кодексів, сторона яка зазнала впливу форс-мажору звільняється від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань.